Stratus P-17 próby w locie zakończone

Zakończyli¶my intensywne próby w locie skrzydła Stratus P-17. Testy były prowadzone na 3 różnych wózkach: Jazz 2000, Echo i Tanarg. Poniżej zdjęcia z prób na wózkach Echo i Tanarg.
Dziękujemy Kol. Ryszardowi Lewandowskiemu i Przemysławowi Jurkiewiczowi za udostępnienie sprzętu do testów.

Echo1

Echo2

Echo3

Tanarg1

Tanarg2

Tanarg3