Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.7

Po zakończeniu, z pozytywnymi wynikami, badań naziemnych systemu otwierania spadochronu ratowniczego, został on zabudowany wraz z wirnikiem, na modelu badawczego wiatrakowca skalowanego. Następnie przeprowadzone zostały obloty i ostatecznie próby działania systemu w locie. Zakończyły się one sukcesem - spadochron otworzył się prawidłowo i wiatrakowiec bezpiecznie opadł na ziemię. Na bazie zgromadzonych doświadczeń możliwe będzie opracowanie systemu spadochronowego do konstrukcji pełnowymiarowych.

Foto.1.
Foto.1. Odpalenie systemu spadochronowego w locie.

Foto.2.
Foto.2. Proces otwierania spadochronu.

Foto.3.
Foto.3. Opadanie swobodne wiatrakowca.

Foto.4.
Foto. 4. Moment oddzielenia zasobnika od głowicy wirnika widziany z kamery pokładowej.

Foto.5.
Foto.5. Opadanie swobodne wiatrakowca, widok z kamery pokładowej.