Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.6

Foto06

 

Na lotnisku w Chrcynnem przeprowadzone zostały próby funkcjonalne bezpilotowego Demonstratora technologii. Wiatrakowiec w pełnej kompletacji przechodził próby zdalnego sterowania przy wykorzystaniu elektrycznych serwomechanizmów. Prowadzone były też próby układu sterowania oraz prerotacji wirnika. Następnie przeprowadzono liczne kołowania po lotnisku z różnymi prędkościami sprawdzając stateczność konstrukcji w ruchu oraz reakcję na działanie sterów. Testy wypadły pozytywnie i wiatrakowiec będzie mógł być skierowany do prób w locie.