Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.5

Zespół Konsorcjanta naukowego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, opracował nowy, całkowicie autorski system otwierania spadochronu ratunkowego, dedykowany do modelu skalowanego wiatrakowca, z wykorzystaniem małych silników rakietowych, zabudowanych w opracowanym i przebadanym wcześniej zasobniku spadochronu. Dzięki temu możliwe było wielokrotne powtarzanie prób otwarcia oraz doskonalenie systemu spadochronowego na stanowisku badań dynamicznych a także na modelu latającym, bez potrzeby zakupu każdorazowo, nowego systemu handlowego dla bezpilotowców. Rozwiązania konstrukcyjne były wszechstronnie przebadane, początkowo w warunkach poligonowych z wykorzystaniem stanowiska stacjonarnego oraz napędu wirnika w prerotacji (foto. 1,2,3) a po uzyskaniu pozytywnych rezultatów, w warunkach dynamicznych z opływem wirnika w ruchu postępowym (foto 3,4). Badania potwierdziły przydatność nowych rozwiązań do otwierania spadochronu a skuteczność systemu rakietowego zdecydowanie przekroczyła oczekiwania jego twórców.

Foto.1.
Foto.1. Moment odpalenia silników rakietowych zasobnika spadochronu.

Foto.2.
Foto.2. Oddzielenie zasobnika od głowicy wirnika.

Foto.3.
Foto.3. Zasobnik osiągnął ostatecznie wysokość kilkudziesięciu metrów, wielokrotnie przewyższając dystans niezbędny do otwarcia spadochronu.

Foto.4.
Foto.4. Przygotowanie stanowiska z wirnikiem do prób w ruchu.

Foto.5.
Foto.5. Otwarcie spadochronu w warunkach dynamicznych symulujących lot.