Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu INNOTECH pt. "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" firma Kompol s.c. zwraca się do potencjalnych wykonawców/dostawców o wycenę kosztów i określenie terminów realizacji dla następujących przedmiotów zamówienia:

Zapytanie ofertowe na dostawę pokładowego rejestratora parametrów lotu.

Zapytanie ofertowe na oblot i badania funkcjonalne pokładowego rejestratora parametrów lotu wiatrakowca.

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy do wiatrakowca bezpilotowego

Zapytanie ofertowe na dostawę łopat specjalnych

Zapytanie ofertowe na dostawę systemów spadochronowych

Zapytanie ofertowe na dostawę wiatrakowca ZEN-1

Zapytanie ofertowe na dostawę komory grzewczej z instalacją próżniową

Zapytanie ofertowe na usługę frezowania modeli