PolskiEnglish

 

newsy
Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.5
10.02.2016.

Zespół Konsorcjanta naukowego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, opracował nowy, całkowicie autorski system otwierania spadochronu ratunkowego, dedykowany do modelu skalowanego wiatrakowca, z wykorzystaniem małych silników rakietowych, zabudowanych w opracowanym i przebadanym wcześniej zasobniku spadochronu. Dzięki temu możliwe było wielokrotne powtarzanie prób otwarcia oraz doskonalenie systemu spadochronowego na stanowisku badań dynamicznych a także na modelu latającym, bez potrzeby zakupu każdorazowo, nowego systemu handlowego dla bezpilotowców. Rozwiązania konstrukcyjne były wszechstronnie przebadane, początkowo w warunkach poligonowych z wykorzystaniem stanowiska stacjonarnego oraz napędu wirnika w prerotacji (foto. 1,2,3) a po uzyskaniu pozytywnych rezultatów, w warunkach dynamicznych z opływem wirnika w ruchu postępowym (foto 3,4). Badania potwierdziły przydatność nowych rozwiązań do otwierania spadochronu a skuteczność systemu rakietowego zdecydowanie przekroczyła oczekiwania jego twórców.

Foto.1.
Foto.1. Moment odpalenia silników rakietowych zasobnika spadochronu.

Foto.2.
Foto.2. Oddzielenie zasobnika od głowicy wirnika.

Foto.3.
Foto.3. Zasobnik osiągnął ostatecznie wysokość kilkudziesięciu metrów, wielokrotnie przewyższając dystans niezbędny do otwarcia spadochronu.

Foto.4.
Foto.4. Przygotowanie stanowiska z wirnikiem do prób w ruchu.

Foto.5.
Foto.5. Otwarcie spadochronu w warunkach dynamicznych symulujących lot.
 

 
Stratus P-17 próby w locie
17.09.2015.

Trwają intensywne próby w locie Stratusa P-17 do uzyskania Świadectwa Spełnienia Wymagań Technicznych dla typu skrzydła do motolotni.

fot14

fot15

fot16

fot17 

 
Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.4
17.09.2015.

Na potrzeby prób w locie spadochronowego systemu ratunkowego powstał w projekcie „Demonstrator technologii” w wariancie UAV, posiadającym wyłącznie niezbędne podzespoły zapewniające funkcjonowanie jak typowy wiatrakowiec . Dzięki temu ta konstrukcja posiada masę startową poniżej 150 kg a tym samym, w myśl aktualnych regulacji prawnych, może zostać dopuszczona do lotu przez krajowy nadzór lotniczy, natomiast wszystkie bezpilotowce powyżej tej masy nadzorowane są w trakcie budowy przez EASA. Dzięki temu wiatrakowiec  będzie mógł być eksploatowany na krajowych lotniskach nie tylko w celach badawczych ale również promocyjnych. Konstrukcja została finalnie zmontowana i sprawdzona, przeprowadzono testy wyważenia oraz zespołu napędowego. Obecnie trwają prace nad systemem zdalnego sterowania. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną próby funkcjonalne na lotnisku, w tym prerotacje i kołowania a następnie oblot konstrukcji. Docelowo po wstępnych próbach w locie, potwierdzeniu prawidłowych charakterystyk pilotażowych, na wiatrakowcu zostanie zabudowana głowica z zasobnikiem spadochronowym który posłuży do testów systemu w locie.

foto9 

 
Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.3
25.07.2015.

Prace nad pełnowymiarowym „Demonstratorem technologii” powoli zbliżają się do końca. W ostatnich dniach wykonana została finalna kompletacja kadłuba, usterzenia oraz głowicy wirnika. Na tym etapie przeprowadzono pierwszy "hang-test". W przypadku wiatrakowców jest to jedna z najważniejszych prób, nie znanych w innych rodzajach konstrukcji. W trakcie testu, na podwieszonym wiatrakowcu, sprawdzane jest położenie głowicy wirnika względem środka ciężkości dla wycentrowania położenia organów sterowania tak, aby w całym zakresie możliwego w eksploatacji załadowania można było wysterować wiatrakowiec w kanale pochylania podłużnego do wykonywania w pełni bezpiecznego pilotażu. W praktyce ten test jest realizowany przez pomiary odpowiednich kątów na podwieszonym wiatrakowcu. Test potwierdził prawidłowy rozkład mas, który pozwala na możliwość łatwej zmiany położenia głowicy i utrzymania prawidłowych kątów dla wiatrakowca w jego ostatecznej kompletacji z dodatkowym wyposażeniem i aparaturą zdalnego sterowania.

Image

Image 

 
Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.2
25.07.2015.

W trakcie realizacji projektu „System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów” wytworzony będzie „Demonstrator technologii”, czyli pełnowymiarowy wiatrakowiec, na którym przeprowadzone zostaną próby funkcjonalne użycia spadochronowego systemu ratunkowego. Ze względów bezpieczeństwa będzie to konstrukcja bezpilotowa UAV o maksymalnej, dopuszczalnej krajowymi przepisami masie startowej 150 kg. Obecnie powstają kolejne podzespoły np. usterzenie oraz  głowica wirnika nośnego, która jest zasadniczym elementem wytrzymałościowym, odpowiedzialnym jednocześnie za sterowanie podłużne i poprzeczne oraz prerotację wirnika przez startem. Na potrzeby demonstratora przyjęto najprostsze możliwe rozwiązanie prerotacji, jakim jest napęd elektryczny zasilany z akumulatora pokładowego.

Image 

 
Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.
25.07.2015.

Kolejny etap prac nad modelem wiatrakowca do prób w locie spadochronowego systemu ratowniczego został zakończony. Na modelu zabudowano nową kompozytową głowicę wirnika, która zawiera integralny zasobnik na spadochron ratunkowy. Po próbach naziemnych przeprowadzony został oblot modelu i cykl lotów próbnych, w których testowano zachowanie konstrukcji w locie. Konieczność prób wynika z odmiennych cech, jakie to rozwiązanie wprowadza do konstrukcji. Nowa głowica posiada inną sztywność niż wcześniejszy łącznik aluminiowy, co wpływa na wypadkowy kąt stożka łopat, od którego zależy poziom drgań 2-per-rev wirnika, które w każdym rozwiązaniu głowicy huśtawkowej przenoszą się na całą konstrukcję. Stanowi ona dodatkową, wysoko umieszczoną masę, która podnosi położenie środka ciężkości względem linii ciągu śmigła oraz dodatkową powierzchnię aerodynamiczną, wpływającą na opory wirnika i równowagę momentów działających na wiatrakowiec w locie. Przeprowadzono loty próbne z pustym zasobnikiem, a następnie z masą zastępczą odpowiadającą spadochronowi. Potwierdziły one mały wpływ modyfikacji wirnika na zachowanie konstrukcji w locie. Umożliwia to dalszą bezpieczną eksploatację modelu oraz przejście do prób z zabudowanym spadochronem.

Image

Image 

 
Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów"
25.07.2015.

W trakcie bieżących prac w projekcie "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" powstają kolejne obiekty. Na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej wytworzono oprzyrządowanie, w jakim będą powstawały kompozytowe łopaty modelu wiatrakowca, który następnie będzie używany w próbach spadochronowego systemu ratunkowego. Ponadto wykonano zestaw foremników, a w nich kompozytowy zasobnik dla spadochronu ratowniczego. Konstrukcja zasobnika częściowo zastępuje głowicę wirnika, przenosząc obciążenia od siły odśrodkowej działającej na łopaty. Jako element wirujący zasobnik w kompletacji z  łopatami został wyważony, aby zapobiec drganiom konstrukcji. W kolejnych etapach wirnik z zasobnikiem oraz spadochronem będzie testowany na specjalnie opracowanym stanowisku do prób dynamicznych, które w kontrolowany i w bezpieczny sposób pozwoli testować pracę wirnika z zasobnikiem i zabudowanym spadochronem.

Image

Image

Image 

 
PRÓBY STATYCZNE SKRZYDŁA STRATUS P-17 ZAKOŃCZONE
29.05.2015.

Miło nam poinformować, że próby statyczne skrzydła do motolotni STRATUS P-17 zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. Próby dla obciążeń niszczących -3g i +6g konstrukcja skrzydła przeszła bez żadnych problemów. Pomimo, że były to próby dla obciążeń niszczących, skrzydło  w obydwu przypadkach nie uległo zniszczeniu. Co więcej, nie stwierdzono żadnych istotnych odkształceń konstrukcji po tych próbach!
Próby zostały przeprowadzone pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Na fot. 1 pokazano skrzydło w trakcie obciążenia ujemnego (-3g) – masa całkowita 1409 kg, na fot. 2 w trakcie obciążenia dodatniego (+6g) – masa całkowita 2735 kg.
Przed nami już tylko certyfikacyjne próby  w locie.

 

 
Próba statyczna skrzydła STRATUS P17
31.03.2015.

 

 Pragniemy poinformować, że przygotowujemy nowe skrzydło dla motolotni - STRATUS P-17.
Skrzydło Stratus P-17 jest projektowane, testowane i produkowane w oparciu o Wymagania Techniczne dla Motolotni WT-M 2104 z 23.05.2014. Jesteśmy w trakcie procesu uzyskania Świadectwa Spełnienia Wymagań Technicznych. Skrzydło przeszło pomyślnie próby statyczne dla obciążeń dopuszczalnych +4g i -2g i wytrzymało bez żadnych odkształceń trwałych i uszkodzeń obciążenia dodatnie i ujemne. Na fot. 1 i 2 pokazano skrzydło w trakcie obciążenia dodatniego – masa całkowita 1852 kg; na fot. 3 i 4 w trakcie obciążenia ujemnego – masa całkowita 964 kg.

 

Czytaj całość…
 
Oblot modelu wiatrakowca
25.02.2015.

Realizacja kolejnych etapów projektu zaczyna przynosić konkretne efekty. Pierwszym z nich jest model wiatrakowca, który posłuży w początkowym etapie badań nad systemem ratowniczym do wiropłatów, jako nosiciel systemu spadochronowego. Na nim będą testowane początkowo na ziemi, a następnie w powietrzu, kolejne fazy wyzwalania i otwierania specjalnie zaprojektowanego spadochronu. Pozwoli to zebrać niezbędne doświadczenia przed rozpoczęciem prac nad obiektem pełnowymiarowym. Model wzorowany jest na popularnej i sprawdzonej konstrukcji włoskiego wiatrakowca Magni M-16. Model został z powodzeniem oblatany, wykazując poprawne i bezpieczne własności pilotażowe. Po zabudowaniu na nim opracowanego specjalnie w tym celu rejestratora parametrów lotu posłuży on do zebrania charakterystyk lotnych, które wykorzystane zostaną w analizach numerycznych.

Image

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast. » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 51


start
newsy
motolotnie
SkyRanger
silniki
śmigła
ośrodek szkolenia lotniczego
kompozyty
o firmie
okazje nowe/używane
linki
projekt INNOTECH
zapytania ofertowe
- - - - - - -
kontakt
dojazd
szukaj
galeria
Polski feed RSS dla motolotnie.pl

 
Joomla Design By Be Professional Networks gronowy widget